Üdvözöljük a Városmajori Fejlesztő és Terápiás Központ oldalán!

 

A hozzánk forduló gyermekeket komplex szemlélettel kezeljük: megvizsgáljuk pszichomotoros fejlettségüket, idegrendszeri érettségüket, nyelvi képességeiket, lelkivilágukat, tekintettel vagyunk családi környezetükre és társas kapcsolataikra.

A megfelelő terápia kiválasztásakor figyelembe vesszük az egyéni szükségleteket és igényeket. A szülőkkel való rendszeres konzultáció, részét képezi a terápiás munkának. A vizsgálat során pszichológiai-, mozgás-, logopédiai- és gyógypedagógiai vizsgálatra is sor kerülhet.

Pszichológia:

Terápia gyermek és felnőtt számára, egyéni, pár, család vagy csoportos formában:

• Dinamikus Szenzoros Integrációs Terápia (egyéni és csoportos)
• Egyéni játékterápia, bábterápia
• Pár- és családterápia
• Gyermekdráma
• Szülőkonzultáció
• Egyéni terápia felnőtteknek

Logopédia:

• Pöszeség terápia
• Diszlexia-, diszgráfia prevenció és terápia
• Beszédészlelés fejlesztése
• Beszédindítás-, megkésett beszédfejlődés terápiája
• Dadogás terápiája
• Diszfónia és nyelvlökéses nyelés terápia
• Beszédtechnika – kommunikációs készség fejlesztése

Mozgásterápia:

Az idegrendszeri éretlenség gyakran megmutatkozik a mozgásfejlődés hiányosságában (pl. nem fordul meg időben, nem kúszik, mászása azonos oldali), vagy a mozgásfejlődés késésében. Esetleg abban, hogy a gyermek gyakran bukdácsol, elesik, figyelme könnyen elterelődik, bizonyos ingerekre túlságosan erőteljes választ ad. Nagyon pörög, nem iskolaérett, tanulási nehézségei vannak.
• A diagnosztika során megállapítjuk, hogy a gyermeknek van-e szüksége mozgásterápiára és ha igen, melyik segítené a legjobban idegrendszeri érését.
• DSZIT (Dinamikus Szenzoros Integrációs Terápia / Ayres terápia (egyéni és csoportos)
• Alapozó terápia (egyéni és csoportos)

Iskolaérettség vizsgálat:

Iskolaérettségnél nem csak a biológiai, de a pszichológiai és szociális érettséget is figyelembe kell venni. A biológiai érettség fizikai jellemzőket takar, ezt a gyermekorvos hivatott vizsgálni. A pszichológiai érettséghez tartozik a figyelem, emlékezet és gondolkodás. A gyerekek megtanulnak egy bizonyos dologra koncentrálni, kizárni a zavaró történéseket. A szociálisan érett gyerek önellátó, szabálykövető és elfogadja a monotóniát. Az iskolaérettséget fejlesztőközpontunkban gyógypedagógus-pszichológus páros vizsgálja.